فایل های دسته بندی مباحث رشته ها - صفحه 1

قالب آماده پاورپوینت جهت تزئین و ارائه بهتر مطالب به صورت شماتیک 9

قالب آماده پاورپوینت جهت تزئین و ارائه بهتر مطالب به صورت شماتیک 9

قیمت : 4,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

سمینار آماده پیش بینی و شناسایی نواحی ژنی

سمینار آماده "پیش بینی و شناسایی نواحی ژنی" به دو صورت اسلاید و متن کامل

قیمت : 7,800 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

سمینار با موضوع بیوراکتور در قالب پاورپوینت و ورد

پاورپوینت سمینار کلاسی با موضوع کاربرد بیوراکتور در تولید متابولیت ها

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت بررسی اثرات تنش سرما در گیاهان

پاورپوینت بررسی اثرات تنش سرما در گیاهان

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت بررسی اثرات تنش سرما در گیاهان

پاورپوینت بررسی اثرات تنش سرما در گیاهان

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت بررسی اثرات تنش سرما در گیاهان

پاورپوینت بررسی اثرات تنش سرما در گیاهان

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت مکانیزم های مولکولی پاسخ های گیاه به تنش همزمان زیستی وغیر زیستی

پاورپوینت مکانیزم های مولکولی پاسخ های گیاه به تنش همزمان زیستی وغیر زیستی

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نام اختصاری مجلات علمی جهت استفاده در رفرنس نویسی مقالات

نام اختصاری مجلات علمی جهت استفاده در رفرنس نویسی مقاله

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت تعیین تنوع ژنتیکی در محصولات زراعی:اندازه گیری تنوع ژنتیکی بین جمعیتی

پاورپوینت تعیین تنوع ژنتیکی در محصولات زراعی:اندازه گیری تنوع ژنتیکی بین جمعیتی

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2قبلی · بعدی