فایل های دسته بندی کشاورزی - صفحه 1

سمینار انگلیسی در غالب PDF درباره کاربرد مارکرها در گیاهان دارویی

سمینار انگلیسی در غالب PDF درباره کاربرد مارکرها در گیاهان دارویی

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

ارائه سمینار تنظیم سطوح ABA و GA طی نمو و جوانه زنی بذر آرابیدوپسیس

تنظیم سطوح ABA و GA طی نمو و جوانه زنی بذر آرابیدوپسیس

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

شرایط بهینه کشت آرابیدوپسیس (Arabidopsis) در خاک

شرایط بهینه کشت آرابیدوپسیس (Arabidopsis) در خاک

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروتکل سنجش فعالیت آنزیم های گیاهی

پروتکل سنجش فعالیت آنزیم های گیاهی

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق و گزارش درباره بلاست برنج (Rice blast)

تحقیق و گزارش درباره بلاست برنج (Rice blast)

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت بیماری بلاست برنج (Rice Blast)-علائم و پیشگیری

پاورپوینت بیماری بلاست برنج (Rice Blast)-علائم و پیشگیری

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت زراعت ذرت- شامل مشخصات گیاه شناسی و مراحل کاشت-داشت و برداشت

پاورپوینت زراعت ذرت- شامل مشخصات گیاه شناسی و مراحل کاشت-داشت و برداشت

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت زراعت نیشکر

پاورپوینت زراعت نیشکر

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل